Trener Adrian Iwanowski pozytywnie zdał egzamin na 3 dan

W Zawadach, 8 grudnia odbył się kolejny, centralny egzamin na stopnie mistrzowskie. Egzaminatorem z ramienia Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego był GM Soo Kwang Lee posiadacz stopnia 9 dan.

Przed egzaminem *GM poprowadził dwugodzinne seminarium na którym objaśnił zmiany w nazewnictwie technik ręcznych i nożnych, mógł też skorygować drobne błędy poszczególnych uczestników egzaminu.

Trener Adrian Iwanowski pozytywnie zdał egzamin na stopień mistrzowski 3 dan.

Chciałbym podziękować Robertowi Kantorysińskiemu za organizację egzaminu i pomoc w treningach poomsae, które okazały się niezwykle cenne w przygotowaniu do egzaminu.

Adrian Iwanowski wraz z *GM Soo Kwang Lee

*GM – grand master (tłum. wielki mistrz).